NETWORK ÇÖZÜMLERİ

*  Yerel Ağ (LAN) Erişim Kontrol Sistemleri

*  Geniş Alan Ağı (WAN) Güvenliği Çözümleri

*  Kablosuz Ağ Güvenliği Çözümleri

*  İnternet güvenliği Çözümleri

*  Veri Güvenliği (Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam)

YEREL ALAN AĞI (LAN-Local Area Network) ÇÖZÜMLERİ

İç sistemlerde yani yerel ağlarda bulunan kaynaklara erişimin kontrolünü, yine bu ağ sistemlerinde bağlantıyı sağlayan cihazlar üzerinde çeşitli konfigürasyonlar yaparak sağlama olayıdır

Firmamız bu konuda endüstri lideri olan yerel ağ sistemi sağlayıcılarının ürünlerine kurulum, konfigürasyon ve işletim desteği vermekte olup anahtar teslim ve duruma özel çözümler sunar.

GENİŞ ALAN AĞI (WAN-Wide Area Network) ÇÖZÜMLERİ

Geniş alan ağı, kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır.

Geniş alan ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları (bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb. ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile servis sağlayıcı altyapısına bağlı olarak, erişim teknoloji tipleri dikkate alınmalıdır.

Kernel Bilgisayar olarak sağladığımız geniş alan ağı çözümlerini; iletişim altyapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri kapsamaktadır. İlgili hizmetlerimizden bazıları:

  • Geniş alan ağlarının, uygun teknolojiler seçilerek (Metro Ethernet, Noktandan Noktaya G.SHDSL, Noktadan Noktaya ADSL, LL, FR, VPN, ISDN, vb.) planlanması ve tesisi
  • Kullanılacak iletişim teknolojilerine uygun aktif cihazların belirlenmesi
  • Ana taşıyıcı ya da yedek taşıyıcı olarak internet ana omurgasının kullanıldığı durumlarda, gerekli güvenlik altyapısının planlanması ve kurulumu
  • Sanal Öze Ağ – VPN (Virtual Private Network) altyapısının hazırlanması ve uygulanması
  • Geniş alan ağının, firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu
  • Geniş alan ağı üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre, uygun internet güvenliğinin sağlanması
  • Kurulan sistemlerin bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Kablosuz ağ çözümleri ile   hızlı ve sorunsuz şekilde kablolu ağınızın kapsam alanını genişletebilir, yeni ofislerinizi veya geçici çalışma gruplarınız,  mobil çalışanlarınız için anında ağ erişimi sağlayabilirsiniz.
Son birkaç yıl içinde kablosuz ağ teknolojileri artan bir şekilde pazarda kabul görmeye başladı. Artık sadece kurumsal ortamlarda değil hava alanı, fuarlar gibi açık alanlarda ve evlerde kullanılır hale geldi.
Kernel Bilgisayar olarak, kablosuz ağ güvenlik çözümleri olarak kurumsal yerel ağda kullanılan güvenlik donanım ve yazılımlarına entegrasyonu sağlayabilmekte, kablosuz ağlara özel güvenlik çözümleri sunmaktayız.

İNTERNET GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Güvenlik, Internet Ekonomisi’ni olanaklı kılan bir özelliktir ve e-iş stratejilerinin temel bileşenlerinden biri olmak zorundadır. Kuruluş ağı yöneticileri ağlarını daha fazla kullanıcıya ve uygulamaya açtıkça daha büyük riskler alırlar. Organizasyonlar bu riskleri alırken, güvenlik duvarı, Güvenlik Saldırı Algılama Sistemleri ve Sanal Özel Ağ ürünleri e-iş çözümlerinin başarılı ve güvenli kurulumunu sağlamaktadır. Güvenliğin esas amaçlarından biri de kurumlar için kritik olan verilerinin de korunmasıdır.

İçerik Güvenliği Yönetimi

Bilişim sistemlerin güvenliği son yıllarda büyük ölçüde komplex bir hale gelmiştir. İçerik saldırılarındaki artış, kurumların güvenliğinin sağlanması için içerik güvenliğine sezgisel ve agresif yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. İstenmeyen e-posta’ların, virüslerin, spamların, kurum kaynakları silebilen ve üretkenliği engelleyen saldırıların engellenmediği sistemlerin güvenli olduğu söylenemez. eTrust Secure Content Manager, organizasyonunuzu tehdit eden içerik güvenliğinin önemli noktalarının güvenliğini sağlamaktadır.

İçerik Güvenliği Yönetimi ile müşterilerimize sağladığımız çözümler aşağıdaki gibidir:

E-Posta içerik güvenliği ve anti-spam filtreleme:

İstenmeyen içeriklerin olduğu e-posta’ların ve spam e-postalarının filtrelenmesi ile çalışanların verimliliği artırılmaktadır.

WEB içerik filtreleme ve URL filtreleme:

Kurumunuzdan çıkan internet trafiğini ve URL adresleri gözlemlenerek, kurumunuzun tanımlanan iş kuralları dahilinde olan trafiğe izin verilip, diğer trafiğin engellenmesi sağlanmaktadır. Çok amaçlı antivirüs koruma: Virüs içeren e-postaların kurumun kendi ağına girmeden engellenmesi ile iş uygulama ve e-posta sunucuların virüslerden etkilenmesi önlenmektedir.

Veri gizliliği gözetimi:

Kurumdan yollanan e-posta içeriğinde, tanımlayabileceğiniz anahtar kelimeler ile güvenlik politikaları ve kuralları, kuruma özel bilgilerin dışarıya gönderilmesi engellenebilmektedir. Bu sayede kuruma özel bilgiler ve kanunlarca yasaklanmış içeriklerin kurumdan yollanması engellenmektedir.

Kötü niyetli yazılımlardan korunma:

Değerli bilginin ele geçirilmesi durumunda kurumlar rekabet güçlerini ve saygınlıklarını kaybedebilirler. Internet’in de yaygın kullanılmasıyla bu bilginin kontrol altında tutulması ve doğru kişiler tarafından kullanılması önem kazanmıştır.